SVOBODA, David. N��vrh polyuretanov�� vrstvy pro zv����en�� akustick��ho ��tlumu turbodieselov��ho motoru osobn��ho automobilu. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 152 s. (21 477 slov). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/29884. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav fyziky a mater. in��en��rstv��. Vedoucí práce Ju��i��ka, Martin.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.