SVRB��KOV��, Zuzana. Bezpe��nostn�� expert��zy objekt�� ve Slovensk�� republice jako hlavn�� n��stroj taktiky a techniky v Pr��myslu komer��n�� bezpe��nosti. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2011, 103 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/16494. Tomas Bata University in Zl��n. Faculty of Applied Informatics, ��stav elektroniky a m����en��. Vedoucí práce Lauck��, Vladim��r.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.