T��MOV��, Vendula. Fotografick�� prezentace sou��asn�� architektury. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2022, 56 s. ISBN 978-80-7678-136-8. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/52414. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta multimedi��ln��ch komunikac��, Ateli��r Reklamn�� fotografie. Vedoucí práce Prokop, Jaroslav.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.