TOMA��T��K, Martin. Pohyb t����k��ch kov�� v environmentu. Vedoucí Slav��k, Roman. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav in��en��rstv�� ochrany ��iv. prost��ed��. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/14524.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.