TR������KOV��, Petra. S����ov��n�� polyetylenu pomoc�� silan�� p��i pokojov��ch podm��nk��ch. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2009, 43 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/9998. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav in��en��rstv�� polymer��. Vedoucí práce ��erm��k, Roman.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.