TRNAVSK��, Ivana. Spolupr��ce rodiny p��i rehabilita��n�� l����b�� Vojtovou metodou. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2010, 71 s., 7 s obr.p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/13498. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav o��et��ovatelstv��. Vedoucí práce Martinkov��, Vlasta.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.