URBANCOV��, Tereza. Anal��za potenci��lu vstupu firmy TON a.s. na trh Velk�� Brit��nie. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2015, 71 s. (95 710 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/31000. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, Vy������ odborn�� ��kola ekonomick��. Vedoucí práce Juza, Jan.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.