VACUL��K, David. Konstrukce vst��ikovac�� formy pro plastov�� d��l. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2006, 46 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/390. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav v��robn��ho in��en��rstv��. Vedoucí práce Drga, Tom����.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.