VARHAN��KOV��, J��lia. The influence of different ions on viscosity of hyaluronan solutions. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2007, 60 s.,. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/3957. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav fyziky a mater. in��en��rstv��. Vedoucí práce Mr����ek, Ale��.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.