VARMU��OV��, Ester. Anal��za a ����zen�� podnikatelsk��ch rizik. Vedoucí Heinzov��, Romana. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta logistiky a krizov��ho ����zen��, ��stav krizov��ho ����zen��. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/29229.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.