VAV��INOV��, Lenka. Projekt financov��n�� investi��n��ho z��m��ru obce Kyjov. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 134 s. (192 607 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/29728. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav financ�� a ����etnictv��. Vedoucí práce Pastuszkov��, Eli��ka.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.