VL��KOV��, Iva. Analysis of tropes in Roald Dahl's short stories. Vedoucí M����alov��, Jana. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav anglistiky a amerikanistiky. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/11456.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.