VOLOCH, Jaroslav. Srovn��vac�� anal��za vztahu u��itele a ����ka - aktivn�� p����stup ke student��m. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2007, 61 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/3380. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav pedagogick��ch v��d. Vedoucí práce Chud��, ��tefan.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.