VOMELA, Petr. Dom��c�� n��sil�� p��chan�� v rodin�� ve vztahu k Policii ��R. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2008, 49 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/5645. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, Institut mezioborov��ch studi��. Vedoucí práce Sou��ek, Ji����.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.