VORL����KOV��, Linda. Reklama - TV Neon Propaga��n�� film - Homo Creativis. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2007, 49 s., 15 s obr. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/3600. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta multimedi��ln��ch komunikac��, ��stav animace a audiovize. Vedoucí práce Fandli, Juraj.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.