VRBKOV��, Iveta. Srovn��n�� cen vybran��ch pojistn��ch produkt�� zvolen��ch poji����oven pro ����ely v��b��ru ve spole��nosti INVEST GROUP. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2005. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/36018. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, Vy������ odborn�� ��kola ekonomick��.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.