VRTĚL, Pavel. Zvukové atmosféry v audiovizuálním díle, způsoby a mož-nosti jejich získávání, tvorba filmového prostoru. Vzá-jemné působení s prostorovými úpravami dialogů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2022, 34 s. ISBN 978-80-7678-139-9. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/52412. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Audiovize. Vedoucí práce Grečnár, Ján.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.