WEISS, Michal. Konstrukce vst��ikovac�� formy pro pouzdro sv��tlometu. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2006, 87 s., 3 s. obr p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/431. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav v��robn��ho in��en��rstv��. Vedoucí práce Hala��ka, Petr.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.