YURDAKUL, Linda. 1. Teoretick�� ����st: Dokumentace p����pravy a realizace magistersk�� pr��ce a re��er��e 2. Praktick�� ����st. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 79 s. (87 667 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/27822. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta multimedi��ln��ch komunikac��, ��stav animace a audiovize. Vedoucí práce Zeman, Michal.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.