ZAMAZALOV��, Zde��ka. Pomoc asoci��ln��mu mladistv��mu, v jeho z��t������ch, hled��n�� v��chodisek v praxi. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2011. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/15904. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, Katedra psychologie. Vedoucí práce Olejn����ek, Anton��n.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.