ZATLOUKAL, Filip. Vyu��it�� vysoko����inn�� kapalinov�� chromatografie ve spojen�� s hmotnostn�� spektrometri�� v anal��ze potravin. Vedoucí Rouchal, Michal. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav anal��zy a chemie potravin. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/31115.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.