ZIM����KOV��, So��a. Anal��za spokojenosti n��v��t��vn��k�� l��ze��sk��ho m��sta Luha��ovice. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 66 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/30645. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, Vy������ odborn�� ��kola ekonomick��. Vedoucí práce Kub����kov��, Miloslava.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.