ÖZALTIN, Kadir. Bioaktivní polymerní povrchy na bázi polyethylenu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, 103 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/39399. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Centrum polymerních materiálů. Vedoucí práce Sáha, Petr.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.