ČECHOVÁ, Adriana. Analýza hospodaření města Otrokovice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017, 83 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/41574. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví. Vedoucí práce Pastuszková, Eliška.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.