ČERNÁ, Lucie. Návrhy opatření ke snížení sociálně patologických jevů u vyloučených skupin obyvatelstva v Uherském Hradišti. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017, 68 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/41929. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva. Vedoucí práce Šnédar, Libor.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.