ČERNÝ, Pavel. Extremismus v penitenciární praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, 85 s. (110 181 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/31099. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Katedra pedagogiky. Vedoucí práce Jůzl, Miloslav.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.