ČUNDERLOVÁ, Martina. Program PowerDirector a jeho využití při editaci a tvorbě videa. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 128 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/38449. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky, Ústav počítačových a komunikačních systémů. Vedoucí práce Sysala, Tomáš.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.