ŘEPÍK, Aleš. Syntetický prostor. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 103 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/31844. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Grafický design. Vedoucí práce Žáček, Pavel.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.