ŠÁCHOVÁ, Markéta. Analýza kalkulačního systému ve společnosti XY s.r.o. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 80 s. (14 179). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/17731. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav podnikové ekonomiky. Vedoucí práce Novák, Petr.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.