ŠAUR, David. Informační podpora krizového řízení kraje z hlediska hodnocení výskytu povodní. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 172 s. ISBN 978-80-7454-712-6. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/41602. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky, Ústav řízení procesů.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.