ŠEVČÍK, Jakub. Příprava a charakterizace nanokompozitních tenkých filmů s využitím v organické elektronice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, 96 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/45889. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Centrum polymerních materiálů. Vedoucí práce Kuřitka, Ivo.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.