ŠIŠKOVÁ, Martina. Sociální ochrana osamělého rodiče. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 108 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28530. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Hladík, Jakub.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.