ŠIMÍČEK, Tomáš. Analýza vývojových frameworků vhodných pro tvorbu hybridních mobilních aplikací. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 105 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/30912. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky, Ústav informatiky a umělé inteligence. Vedoucí práce Vala, Radek.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.