ŠMÍROVÁ, Petra. Posouzení finančního zdraví firmy XY spol. s r.o. za účelem zhodnocení hospodářské situace firmy. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008, 65 s., 24 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/5417. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Vyšší odborná škola ekonomická. Vedoucí práce Vránová, Šárka.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.