ŠTĚPÁNEK, Radek. Nezaměstnanost jako fenomén současné společnosti. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006, 59 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/1424. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut, Institut mezioborových studií. Vedoucí práce Řehoř, Antonín.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.