ŠUŠKA, Juraj. Návrh a realizácia autorskej kolekcie obuvi odkazujúcej na tradíciu obuvníckej výroby v Československu, obzvlášť na obdobie medzi rokmi 1945 až 1989. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, 101 s. ISBN 978-80-7454-761-4. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43687. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Kabinet teoretických studií. Vedoucí práce Kolesár, Zdeno.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.