ŠVECOVÁ, Alena. Projekt uplatnění nástrojů finančního controllingu ve zdravotnickém zařízení. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008, 96 s., 5 s. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/5319. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav podnikové ekonomiky. Vedoucí práce Zeman, Vlastimil.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.