ŽÁČKOVÁ, Petra. Strategie rozvoje mikroregionu Buchlov. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006, 99 s., 5 s. tab. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/352. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje. Vedoucí práce Macháček, Jiří.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.