ŽATKOVÁ, Marie. An Analysis of the Marketing Communications of a Czech Company Specializing in Regional Products. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, 55 s. (70 417 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/37489. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav moderních jazyků a literatur. Vedoucí práce Vaněk, Jiří.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.