ŽERNÍČEK, Marek. A Marketing Analysis of Food Advertisements Targeted at Children. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 59 s. (80322 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/40494. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav moderních jazyků a literatur. Vedoucí práce Vaněk, Jiří.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.