AKOREDE, Amina Lami. Studie animovaného filmu v lidovém africkém folkloru skrze názory vybraných středoškolských studentů v Nigérii a v České republice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017, 108 s. ISBN 978-80-7454-765-2. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43744. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Animovaná tvorba. Vedoucí práce Slivka, Ondrej.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.