ANDRÝSKOVÁ, Michaela. Projekt online marketingové komunikace ve vybrané společnosti. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017, 126 s. (189 575 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43677. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu a marketingu. Vedoucí práce Kramoliš, Jan.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.