ANSORGOVÁ, Renata. Firemní kultura a personální management. Úloha personálního managementu při tvorbě firemní kultury v organizaci. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014, 66 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/32399. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií. Vedoucí práce Šigut, Zdeněk.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.