ANTONÍNOVÁ, Alena. Metody efektivní komunikace a jejich význam v profesní činnosti. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006, 39 s., 8 s. obr. příloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/2381. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut, Institut mezioborových studií. Vedoucí práce Balík, Stanislav.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.