ANWAR, Naveed. Vliv konstrukčního a materiálového řešení obuvi, pro prevenci bolesti v oblasti paty. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 192 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43743. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Design skla. Vedoucí práce Stanický, Petr.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.