BÁRTKOVÁ, Barbora. Činitelé ovlivňující volný čas u osob s mentálním postižením. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, 84 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/44176. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Balvín, Jaroslav.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.