BÍLEK, Ondřej. Modelování a optimalizace jakosti povrchu při frézování ploch se sklonem. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, 50 s. ISBN 978-80-7454-757-7. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43750. , .

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.