BAŘINOVÁ, Michaela. Péče o seniory se syndromem diabetické nohy v ambulanci pro léčbu nehojících se ran. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, 76 s. (118 938 znaků). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/44696. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd. Vedoucí práce Treterová, Silvie.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.