BABINEC, Petr. Vývoj audiovizuálních produkcí v digitální éře. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, 80 s. ISBN 978-80-7454-758-4. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43688. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Audiovize. Vedoucí práce Janíková, Jana.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.