BARBOŘÍK, Tomáš. Viskoelastické modelování extruzního lití polymerních tavenin na válec: Výzkum stability toku. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, 206 s. ISBN 978-80-7454-818-5. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43777. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Centrum polymerních materiálů. Vedoucí práce Zatloukal, Martin.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.